1663579161803638.png


公司总部:  成都市成华区羊子山路68号东立国际广场四栋二单元19层


咨询热线:  400-600-3505

联系电话:  028-66171370    

E_Mail  :  sailsors@sailsors.cn


网   址 :  http://www.sailsors.cn      http://www.sailsors.net     


销售部:             

白  总 :  139 8058 7617                     QQ: 30201687      (项目总包、技改项目、工程项目)      

洪  总 :  139 8058 7961                     QQ: 402561267      (监控系统集成、OEM配套客户)      

罗女士:  139 8058 7697                     QQ: 284643212    (电力、政府采购、设计)      

售前、售后咨询:  13980587861          QQ:16671712技术部:      

江  总: 139 8002 2885                     QQ:139807015          

李经理:  139 8058 7932                      QQ: 632444081           

严经理:  139 8058 7903                      QQ: 975063232      

刘   工:  158 2815 0667                      QQ: 1065630883